Shtojca për shpërndarje
Shto kodin e mëposhtëm në faqen tuaj brenda etiketës së kokës. (shembull: <head> kodi </head>):
<script>
    function SocialShare(url) {
        window.open('https://linzila.com/share?url=' + url, '', 'height=600,width=800');
    }
</script>
Më pas vendosni butonin e ndarjes, pasi të ndryshoni URL-në që dëshironi të ndani në HTML të faqes tuaj:
<button onclick="SocialShare('http://domeni-juaj.com/')">Kliko këtu</button>
Shembull: